Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
 • Intro banner1.jpg
 • Intro banner2.jpg
 • Intro banner3.jpg
 • Intro banner1a.jpg
 • Intro banner2a.jpg
 • Intro banner3a.jpg
 • Intro banner4.jpg
 • Intro banner5.jpg
 • Intro banner6.jpg
 • Intro banner2b.jpg
 • Intro banner3b.jpg
 • Intro banner7.jpg
 • Intro banner8.jpg
 • Intro banner9.jpg
 • Intro banner10.jpg
 • Intro banner11.jpg

FMM 1 65231

Revision as of 14:50, 1 November 2018 by SergeTru (talk | contribs) (BOT: Changing page text)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Полилитионит

Полилитионит

Полилитионит , Дания.

Коллекция Систематическая коллекция, №65231.

Найден: Ilimaussaq, Гренландия, Дания. Расположен на витрине exp31-2