Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
 • Intro banner1.jpg
 • Intro banner2.jpg
 • Intro banner3.jpg
 • Intro banner1a.jpg
 • Intro banner2a.jpg
 • Intro banner3a.jpg
 • Intro banner4.jpg
 • Intro banner5.jpg
 • Intro banner6.jpg
 • Intro banner2b.jpg
 • Intro banner3b.jpg
 • Intro banner7.jpg
 • Intro banner8.jpg
 • Intro banner9.jpg
 • Intro banner10.jpg
 • Intro banner11.jpg

Difference between revisions of "Сотрудники Минералогического Музея им. А.Е. Ферсмана"

(Сотрудники Музея)
(Сотрудники Музея)
Line 54: Line 54:
 
Файл:agahanova.jpg| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Агаханова|f_name = Виталия|m_name = Аталиевна|photo = agahanova.jpg|position = Ведущий специалист|addition = |email = |Google_Scolar_acc =  }}
 
Файл:agahanova.jpg| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Агаханова|f_name = Виталия|m_name = Аталиевна|photo = agahanova.jpg|position = Ведущий специалист|addition = |email = |Google_Scolar_acc =  }}
 
Файл:kazakov.jpg| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Казаков|f_name = Артём|m_name = Владимирович|photo = employers/kazakov.jpg|position = специалист по работе с посетителями|addition =  |email = mineral@fmm.ru| Google_Scolar_acc =  }}  
 
Файл:kazakov.jpg| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Казаков|f_name = Артём|m_name = Владимирович|photo = employers/kazakov.jpg|position = специалист по работе с посетителями|addition =  |email = mineral@fmm.ru| Google_Scolar_acc =  }}  
 +
Файл:Badyanova.JPG| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Бадьянова|f_name = Любовь|m_name = Владимировна|photo = employers/Badyanova.JPG|position = ведущий специалист|addition =  |email = mineral@fmm.ru| Google_Scolar_acc =  }}
 
Файл:Степанцова.jpg| <small> {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Степанцова|f_name = Светлана|m_name = Вячеславовна|photo = employers/Степанцова.jpg|position = кассир-операционист|addition =  |email = mineral@fmm.ru| Google_Scolar_acc =  }} </small>
 
Файл:Степанцова.jpg| <small> {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Степанцова|f_name = Светлана|m_name = Вячеславовна|photo = employers/Степанцова.jpg|position = кассир-операционист|addition =  |email = mineral@fmm.ru| Google_Scolar_acc =  }} </small>
 
Файл:Valitov.jpg| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Валитов|f_name = Аскар|m_name = Рашидович |photo = Valitov.jpg|position = Курьер|addition = |email = |Google_Scolar_acc =  }}
 
Файл:Valitov.jpg| {{gallery_staff|lang = rus|l_name = Валитов|f_name = Аскар|m_name = Рашидович |photo = Valitov.jpg|position = Курьер|addition = |email = |Google_Scolar_acc =  }}

Revision as of 11:14, 1 March 2019

Сотрудники Музея

Открытые вакансии Бывшие сотрудники

Employers